Strona główna Mapa serwisu Kontakt

Grupa CEDROB

Dynamiczny rozwój spółki Cedrob S.A. na przestrzeni ostatnich lat skłonił Zarząd do podjęcia decyzji o koncentracji profilu swojej działalności, czego efektem było powstanie w Grupy Cedrob. Nowy podmiot na rynku krajowym i zagranicznym funkcjonuje od 2016 roku. Działanie to wzmocniło pozycję mazowieckiego producenta, dając możliwość dalszej intensyfikacji działań oraz realizacji wspólnych celów gospodarczych wynikających z wzajemnych powiązań.     

 

Obecnie Grupa Cedrob jest największym w Polsce producentem mięsa, liderem w produkcji drobiu oraz wiodącym producentem trzody chlewnej.

Istotnym krokiem w rozwoju Cedrob S.A. było objęcie pakietu większościowego Gobarto  S.A.  (dawniej  Polski  Koncern  Mięsny Duda S.A.).Od tego momentu firma zyskała możliwość zaistnienia na rynku mięsa wieprzowego, zdobywając kontrolę nad jego znaczną częścią.

 

Celem Grupy są inwestycje w te gałęzie przemysłu spożywczego,  które  mają najlepsze  perspektywy rozwoju  oraz  najwyższą  rentowność.  Podmioty działające w portfelu marek posiadają szeroki wachlarz wzajemnie komplementarnych usług i możliwości  produkcyjnych, a ich kategoryzacja  wynika z wieloletniej historii spółki Cedrob S.A., stanowiącej trzon Grupy, której korzenie sięgają początku lat 90.

 

Obecnie w strukturach Cedrob S.A. funkcjonuje kilkadziesiąt samodzielnych podmiotów:

  • Fermy w tuczu,
  • Wylęgarnie Piskląt w Pawłowie, w Skarżynku oraz w Mławie
  • Wytwórnie Pasz w Gumowie,  Raciążu oraz Rypinie,
  • Zakład Mięsa Drobiowego w Ujazdówku oraz Ciechanowie,
  • Zakład Drobiarski w Niepołomicach koło Krakowa,
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie i Ciechanowcu
  • Sklepy Firmowe,
  • Zakład Handlu Paliwami,
  • Zakład Handlu Nawozami.

 

Grupa Cedrob jest nowoczesnym i ciągle rozwijającym się podmiotem. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania otwiera się na potrzeby rynku, z powodzeniem spełniając jego oczekiwania. Wieloletnie doświadczenie oraz  zdobyta  wiedza,  pozwalają  realizować  przyjętą misję oraz pomnażać jej zasoby. 

 

Partnerzy konkursu


Copyright © 2011 PKM DUDA S.A. 
Strona główna   |    Mapa serwisu   |    Aktualności   |    Konkurs   |    Organizator   |    Sponsorzy   |    Historia