Strona główna Mapa serwisu Kontakt

Oferta

Ponad 25 lat doświadczeń  w prowadzeniu produkcji  zgodnie  z  wypracowaną  zasadą  „od  ziarnka  do stołu” sprawia  to,  że  firma  stale  kontroluje  jakość swoich produktów na każdym etapie procesu produkcyjnego, który swój początek ma na fermach reprodukcyjnych, w wylęgarniach piskląt. Następnie wzrost masy kurcząt jest w pełni kontrolowany na fermach drobiu poprzez dostarczanie odpowiednio zbilansowanej paszy, kończąc na otrzymaniu wyrobu wysokiej jakości, dostarczanego Klientom.

Różnorodność działalności poszczególnych zakładów sprzyja samowystarczalności oraz tworzeniu bogatej oferty wysokiej jakości produktów.

 

Dzięki doskonałej znajomości branży Cedrob S.A. jest liderem w produkcji mięsa, jaj wylęgowych oraz ekspertem w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań żywieniowych, poprzez produkcję odpowiednio zbilansowanej paszy.

 

Bogata oferta producenta obejmuje szerokie spectrum produktów:

 

- pisklęta kurze brojlerowskie

- pisklęta kurze nieśne

- ubój kur brojlerowskich

- ubój gęsi

- mięso drobiowe

- wędliny drobiowe oraz drobiowo – wieprzowe

- wędliny wieprzowe

- mieszanki paszowe i koncentraty

- paliwa płynne i propan butan na cele grzewcze

- nawozy

 

Dynamiczny rozwój spółki Cedrob S.A. na przestrzeni ostatnich lat skłonił Zarząd do podjęcia decyzji o koncentracji profilu swojej działalności, czego efektem było powstanie w Grupy Cedrob. Nowy podmiot na rynku krajowym i zagranicznym funkcjonuje od 2016 roku. Decyzja ta wzmocniła pozycję mazowieckiego producenta, dając możliwość dalszej intensyfikacji działań oraz realizacji wspólnych celów gospodarczych wynikających z wzajemnych powiązań.    

 

Obecnie Grupa Cedrob jest największym w Polsce producentem mięsa, liderem w produkcji drobiu oraz wiodącym producentem trzody chlewnej.

 

Istotnym krokiem na drodze rozwoju spółki Cedrob S.A. było objęcie pakietu większościowego Gobarto  S.A.  (dawniej  Polski  Koncern  Mięsny Duda S.A.).Od tego momentu firma zyskała możliwość zaistnienia na rynku mięsa wieprzowego, zdobywając kontrolę nad jego znaczną częścią.

 

Działalność Grupy Cedrob koncentruje się na kilku płaszczyznach:

- surowiec drobiowy (współpraca z hodowcami ferm rodzicielskich, ferm w tuczu, wyląg piskląt)

- produkcja mięsa drobiowego (kurczaka oraz kury w Zakładzie Mięsa Drobiowego w Ciechanowie, Ciechanowcu, gęsi w Zakładzie Drobiarskim w Niepołomicach k. Krakowa)

- przetwórstwo mięsa drobiowego (produkcja wędlin, kiełbas, pasztetów, elementów wędzonych oraz gotowych dań obiadowych pochodzących z Zakładu Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowie)

- surowiec wieprzowy (fermy zarodowe i tucznika - kontraktacja z hodowcami, chów głównie na terenie pd. zach. Polski., )

- produkcja mięsa czerwonego (ubój wieprzowiny w Zakładzie w Grąbkowie,  dziczyzny w Karolince) 

-  przetwórstwo mięsa wieprzowego ( produkcja wysokiej jakości wędlin, kiełbas wieprzowych w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w Ciechanowcu) 

- dystrybucja produktów (baza centrów dystrybucyjnych Centrum Mięsne Makton na terenie województw: śląskiego, mazowieckiego, podlaskiego, wielkopolskiego, małopolskiego oraz sieć sklepów firmowych)

- produkcja i dystrybucja pasz oraz koncentratów w Wytwórni pasz w Gumowie, Rypinie oraz Raciążu

- sprzedaż paliw płynnych oraz propan butanu na cele grzewcze w Zakładzie Handlu Paliwami w Raciążu oraz Ujazdówku

- sprzedaż środków ochrony roślin oraz nawozów w Zakładzie Handlu Nawozami w Ciechanowie

 

Celem Grupy są inwestycje w te gałęzie przemysłu spożywczego,  które  mają  najlepsze  perspektywy rozwoju  oraz  najwyższą  rentowność.  Podmioty działające w portfelu marek posiadają szeroki wachlarz wzajemnie komplementarnych usług i możliwości  produkcyjnych, a ich kategoryzacja  wynika z wieloletniej historii spółki Cedrob S.A., stanowiącej trzon Grupy, której korzenie sięgają początku lat 90.

 

Wszystkie inwestycje podejmowane przez Grupę Cedrob mają na celu rozszerzenie oferty, dywersyfikację usług oraz zapewnienie samowystarczalności w obrębie Grupy, pomijając pośrednictwo. Plan inwestycyjny na lata 2016-2020 zakłada przeznaczenie na rozwój firmy około 280 mln złotych. Wprowadzając innowacyjne rozwiązania otwiera się na potrzeby rynku, z powodzeniem spełniając jego oczekiwania. Wieloletnie doświadczenie oraz  zdobyta  wiedza,  pozwalają  realizować  przyjętą misję oraz pomnażać jej zasoby. 

 

Partnerzy konkursu


Copyright © 2011 PKM DUDA S.A. 
Strona główna   |    Mapa serwisu   |    Aktualności   |    Konkurs   |    Organizator   |    Sponsorzy   |    Historia